hello,各位未来的院长、主任、医学专家们,好久不见。

这次给大家带来的是西医综合手写笔记,无套路,立等可取

主要文件:

预览图:

下载链接

百度网盘

链接: [https://pan.baidu.com/s/15xxFFAMCnJHBHQXmqt_rKg](https://pan.baidu.com/s/15xxFFAMCnJHBHQXmqt_rKg)
提取码: spb4

蓝奏云

病理手写笔记 [https://cunzher.lanzous.com/iMej6lq0p3a](https://cunzher.lanzous.com/iMej6lq0p3a)
生化手写笔记 [https://cunzher.lanzous.com/iUhzXlq0swh](https://cunzher.lanzous.com/iUhzXlq0swh)
生理手写笔记 [https://cunzher.lanzous.com/iUs07lq0xhc](https://cunzher.lanzous.com/iUs07lq0xhc)
外科手写笔记 [https://cunzher.lanzous.com/iZ8gRlq106j](https://cunzher.lanzous.com/iZ8gRlq106j)

另外有最新版蓝色生死恋 PDF 套装,关注微信公众号【非常医学生】后台回复【蓝色生死恋】即可获取~

这很医学生~